Nie tylko CSRD:

01.

10 listopada na sesji plenarnej Parlament Europejski przyjął dyrektywę CSRD. Kogo obejmie obowiązek raportowania? Co się zmieni?

02.

Rozporządzenie to zaczęło obowiązywać z początkiem tego roku (2022). Taksonomia to ogólnoeuropejskie zasady określające, jakie inwestycje są zrównoważone środowiskowo. 

03.

Mierzenie śladu węglowego czy strata kontraktu? Odpowiedź jest prosta!

04.

Na  nowe Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju składa się ponad 100 nowych wskaźników. Co już o nich wiemy?

Od czego zacząć raportowanie ESG?

— 01

Strategia

Environmental, Social and Corporate Governance – to trzy filary na których budować należy rozwój firmy. Jak to opisać w strategii ESG?

— 02

Kolejnym ważnym krokiem jest wzmocnienie strategicznego zarządzania ESG w firmie/organizacji. Kto będzie teraz odpowiedzialny za ESG w spółce?

 

— 03

Teraz czas na zaprojektowanie lub aktualizację systemu zbierania danych i zapewnienie jakości danych ESG. Od czego zacząć?

 

Co nowego w ESG?

Najnowsze informacje związane z raporotwaniem ESG

laptop, workstaion, office-4906312.jpg

25.11.2022