Natalia Witkowska

strategy, box, typo-791197.jpg

Strategia ESG – pierwszy krok do raportowania ESG

Strategia ESG oznacza planowanie rozwoju firmy w oparciu o trzy podstawowe filary- E (environmental), czyli zagadnienia środowiskowe, S (social)- jak zagadnienia społeczne i G- (governance)- zagadnienia dotyczące ładu korporacyjnego.

B Corp – dołącz do B Corporations

B Corporations (B od słowa “benefit” – B Corps) to firmy realizujące strategię zrównoważonego rozwoju i dla których biznes to przede wszystkim narzędzie do jego polepszania. Dzisiaj jest już na świecie ponad 5,888 B Corpów, które pochodzą z 85 państw, zatrudniają 474,000 osób i reprezentują 158 różnych branż. B Corp to certyfikat, ale również globalny ruch firm, które współpracują na rzecz zrównoważonego …

B Corp – dołącz do B Corporations Read More »

blue, building, pattern-1283011.jpg

Parlament UE przyjął przepisy zapewniające równowagę płci w zarządach spółek

We wtorek Parlament przyjął dyrektywę w sprawie kobiet w zarządach, dziesięć lat po tym, jak Komisja przedstawiła jej projekt. Dyrektywa ma wprowadzić przejrzyste procedury rekrutacji w firmach. W ten sposób do czerwca 2026 roku przynajmniej 40% stanowisk dyrektorów niewykonawczych lub 33% wszystkich stanowisk kierowniczych będą zajmować osoby należące do niedostatecznie reprezentowanej płci.

Blog Image

YouthLab – bezpłatne warsztaty dla młodych

Młodzi ludzie zmagają się z trudnymi decyzjami dotyczącymi ich przyszłości. W tej drodze warto próbować swoich możliwości w różnych dziedzinach. Wsparcie w poszukiwaniach i zdobycie nowych kompetencji umożliwia im projekt YouthLab. Modelowanie 3d, projektowanie wektorowe, elektronika, frezowanie – wszystko od podstaw i przy wsparciu specjalistów. Udział jest bezpłatny, a zgłoszenia do najbliższej edycji można przesyłać …

YouthLab – bezpłatne warsztaty dla młodych Read More »

Wytyczne do raportowania ESG od GPW

GPW we współpracy z EBOiR opublikowała „Wytyczne do raportowania ESG”, czyli przewodnik dla emitentów giełdowych dotyczący raportowania czynników ESG, który systematyzuje i porządkuje zalecenia i rekomendacje w tym obszarze. Odpowiednie zarządzanie czynnikami środowiskowymi, społecznymi oraz dotyczącymi ładu korporacyjnego w ciągu ostatnich lat zyskuje na znaczeniu w związku z rosnącą presją otoczenia, w tym zmieniającymi się …

Wytyczne do raportowania ESG od GPW Read More »

Eksperci wyjaśniają jak działa OZE

Fundacja FAPA Polska Izba Bankowości Spółdzielczej wydała specjalną publikację pt. „Podręcznik OZE. Ekonomia, technika, prawo, samorząd, społeczeństwo”, która stanowi kompendium wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii. Autorzy publikacji wyjaśniają mechanizmy funkcjonujące w obszarze OZE z uwzględnieniem problematyki prawnej, ekonomicznej, technologicznej oraz środowiskowej. Głównym celem podręcznika jest zachęcenie lokalnych społeczności do inwestycji w OZE.