B Corp – dołącz do B Corporations

B Corporations (B od słowa “benefit” – B Corps) to firmy realizujące strategię zrównoważonego rozwoju i dla których biznes to przede wszystkim narzędzie do jego polepszania. Dzisiaj jest już na świecie ponad 5,888 B Corpów, które pochodzą z 85 państw, zatrudniają 474,000 osób i reprezentują 158 różnych branż.

B Corp to certyfikat, ale również globalny ruch firm, które współpracują na rzecz zrównoważonego i odpowiedzialnego biznesu, wdrażają innowacyjne prospołeczne i proekologiczne modele biznesowe (impact business models) oraz dzielą się najlepszymi praktykami w tym zakresie. Corocznie, do grona wspomnianych firm stara się dołączyć kilkaset nowych podmiotów. Fenomen dotarł również do Polski – aktualnie ponad 100 polskich firm aspiruje do miana B Corp.

Jak zostać B Corpem?

  1. Przejść przez darmowy kwestionariusz online: B Impact Assessment (BIA) i uzyskać w nim co najmniej 80 punktów (na 200).
  2. Uzupełnić dane w systemie i wysłać wypełnione BIA.
  3. Wnieść opłatę za podejście do certyfikacji (Submission fee €250).
  4. Przejść proces oceny i weryfikacji z Zespołem Standardów B Lab.
  5. Spełnić prawne wymagania B Corp dzięki dostosowaniu wewnętrznych regulacji firmy, aby chronić swoją misję i uwzględnić Interesariuszy.
  6. Podpisać Umowę i Deklarację Współzależności B Corp.
  7. Uiścić roczną opłatę certyfikacyjną (jej wysokość zależy od obrotów firm)

Więcej: https://bcorp.pl/