Carbon Emissions Insights w ramach Webex umożliwią klientom śledzenie i ograniczanie śladu węglowego

Cisco zaprezentowało Carbon Emissions Insights w ramach Webex Control Hub. Rozwiązanie raportuje bieżące zużycie energii, aby wesprzeć firmy w realizacji celów zrównoważonego rozwoju i jest to pierwsze takie narzędzie w branży. Carbon Emissions Insights raportuje w ramach unijnych wskaźników Zakresu 2 (ang. Scope 2) oraz przedstawia zalecenia dotyczące optymalizacji zużycia energii i wykorzystania urządzeń Webex. Działania te stanowią część strategii Cisco na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych do 2040 r.

 

“W Cisco skupiamy się na tworzeniu zrównoważonych rozwiązań i wywieraniu pozytywnego wpływu na świat” – mówi Jeetu Patel, wiceprezes i dyrektor generalny działu Security & Collaboration w Cisco. “Powodem, dla którego tworzymy produkty i usługi zgodnie z wizją ekonomii obiegu zamkniętego, jest pomoc klientom w realizacji ich celów ESG. Jesteśmy jedyną firmą, która oferuje rozwiązanie w rodzaju Carbon Emissions Insights”.

Carbon Emissions Insights w Webex Control Hub pozwalają firmom na:

  • Oszacowanie zużycia energii i związanej z tym emisji ekwiwalentu dwutlenku węgla (CO2e) z urządzeń do współpracy Cisco. Obliczenia są oparte na wzorach organów rządowych, takich jak amerykańska Agencja Ochrony Środowiska.
  • Obserwowanie trendów emisji na przestrzeni dłuższych okresów, aby śledzić postępy w realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Ponadto, Carbon Emission Insights zawierają wskazówki dla administratorów IT w zakresie optymalizacji zużycia energii przez rozwiązania Cisco, w tym instruktaże jak uruchomić opcję Webex Office Hours.

Funkcjonalność Carbon Emissions Insights będzie dostępna w Webex Control Hub i włączona domyślnie dla administratorów IT już latem 2023. Oszacowane dane będzie można wyeksportować za pośrednictwem interfejsu API w celu integracji z narzędziami raportowania zrównoważonego rozwoju klienta.