Aktualnosci

Osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju jest wyzwaniem dla 93 proc. organizacji

Badanie przeprowadzone przez Avanade, wiodącego dostawcę rozwiązań Microsoft, pokazuje, że 93 proc. organizacji napotyka trudności na drodze do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. Kluczową barierą w ich realizacji są wyższe priorytety biznesowe w firmach. Co czwarte przedsiębiorstwo wciąż nie posiada nawet planu osiągnięcia swoich celów zrównoważonego rozwoju.

Global ESG Monitor przedstawia raport i ranking za rok 2022

Agencja OneMulti wraz z międzynarodowymi partnerami prezentuje wyniki Global ESG Monitor 2022 (GEM). GEM jest światowym liderem w badaniu poziomu przejrzystości raportowania niefinansowego (ESG) spółek. Tegoroczne badanie wzięło pod lupę 625 raportów największych firm publicznych z Australii, Azji, USA i Europy, w tym po raz pierwszy spółek z indeksu WIG 20.

Zarządzanie kluczem do wdrażania strategii ESG

Zgodnie z przyjętą dyrektywą CSRD odpowiedzialność w firmie za raportowanie ESG została znacznie rozszerzona. Spoczywa ona teraz na barkach zarządów. Jednak aby osiągnąć sukces w raportowaniu ESG zaangażowana musi być cała firma.

Ślad węglowy w łańcuchu dostaw

Przyjęta właśnie Dyrektywa CSRD nakłada na firmy obowiązek raportowania danych niefinansowych na 10 razy więcej firm niż wynikało to z dotychczas obowiązującej dyrektywy NFRD. Jednym z istotnych elementów raportowania emisji CO2 jest ślad węglowy powstały w łańcuchu dostaw.

B Corp – dołącz do B Corporations

B Corporations (B od słowa “benefit” – B Corps) to firmy realizujące strategię zrównoważonego rozwoju i dla których biznes to przede wszystkim narzędzie do jego polepszania. Dzisiaj jest już na świecie ponad 5,888 B Corpów, które pochodzą z 85 państw, zatrudniają 474,000 osób i reprezentują 158 różnych branż. B Corp to certyfikat, ale również globalny ruch firm, które współpracują na rzecz zrównoważonego …

B Corp – dołącz do B Corporations Read More »

blue, building, pattern-1283011.jpg

Parlament UE przyjął przepisy zapewniające równowagę płci w zarządach spółek

We wtorek Parlament przyjął dyrektywę w sprawie kobiet w zarządach, dziesięć lat po tym, jak Komisja przedstawiła jej projekt. Dyrektywa ma wprowadzić przejrzyste procedury rekrutacji w firmach. W ten sposób do czerwca 2026 roku przynajmniej 40% stanowisk dyrektorów niewykonawczych lub 33% wszystkich stanowisk kierowniczych będą zajmować osoby należące do niedostatecznie reprezentowanej płci.