Envirly – platforma do zarządzania śladem węglowym

Platforma Envirly to narzędzie do kompleksowego zarządzania śladem węglowym organizacji. Odpowiada na potrzeby dzisiejszego świata i pomaga firmom walczyć ze zmianami klimatu, które niebawem mogą stać się nieodwracalne. 

 

Czym wyróżnia się Envirly?

 

Rozwiązanie Envirly oparte jest na trzech fundamentach. Pierwszy to Inteligentne agregowanie danych celem wskazania, ile CO2 generują poszczególne procesy w organizacji. Następnie dane są analizowane by ocenić, jakie działania należy podjąć, aby ograniczyć emisję.

Dodatkowo do predykcji tworzymy tzw. emisyjny bliźniak organizacji który pomaga zrozumieć, które elementy są “gorącymi punktami” i przyczyniają się do największej emisji CO2 w stosunku do średnich z branży.

W trzecim kroku generujemy inteligentne rekomendacje działań, jakie należy podjąć, aby ograniczyć emisję. Dostarczamy także plan i cele dekarbonizacyjne. Na koniec umożliwiamy analizę w czasie rzeczywistym zmian poziomu emisji oraz śledzenie poziomu działań offsetujących.

Narzędzie Envirly nie jest więc jedynie kalkulatorem a platformą do kompleksowego zarządzania śladem węglowym, co wyróżnia nas wśród konkurencji. Potwierdzają to nasi klienci, którzy korzystają z naszych rozwiązań – podkreśla Paulina Klimiuk z Envirly.

Envirly wspomaga raportowanie ESG

Platforma, poza wymienionymi czynnikami, wspomaga raportowanie ESG podsuwając gotową część do sekcji “Environment”. Po wprowadzeniu niezbędnych danych, użytkownik może wygenerować gotowy raport w części związanej ze śladem węglowym. Jest to duże ułatwienie dla przedsiębiorców, ponieważ mogą mieć pewność, że takie zestawienie jest w pełni zgodne z obowiązującymi regulacjami.

Więcej: https://envirly.pl/