Jak wygląda zarządzanie różnorodnością w polskich firmach?

Już blisko połowa polskich przedsiębiorstw zna pojęcie zarządzania różnorodnością, natomiast zaledwie 3 proc. firm posiada odrębny, formalny dokument poświęcony strategii firm w zakresie jej zarządzania – tak wynika z badania 10-lecia Karty Różnorodności w Polsce przeprowadzonego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i agencję badawczą WiseRabbit. Badanie pokazuje, że tylko 15 proc. organizacji posiada programy wspierające wybraną grupę zatrudnionych. Wyniki nie napawają optymizmem.

Celem raportu wydanego właśnie przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynującego Kartę Różnorodności, było zobrazowanie aktualnego stanu realizacji działań polskich firm z zakresu DEI (z ang. Diversity, Equity, Inclusion). W badaniu udział wzięło 800 średnich i dużych firm reprezentujących dziesięć branż, odzwierciedlających specyfikę i strukturę polskiego rynku, zgodnie z klasyfikacją PKD. Dzięki reprezentatywnej grupie badawczej uzyskane wyniki posłużyły do stworzenia rzetelnej analizy sytuacji zarządzania różnorodnością w polskim biznesie. Ostatnia tak szeroka analiza została przeprowadzona 10 lat temu z inicjatywy Konfederacji Lewiatan.

„Gdy różne perspektywy zatrudnionych będą miały wpływ na rzeczywistość, zyskamy wszyscy. Zarządzanie różnorodnością i budowanie włączających miejsc pracy wymaga pracy i starań, ale jest szansą dla każdego z nas, pracodawców i społeczeństwa jako całości. Wierzę, że świat będzie zmierzał w tę stronę” – komentuje Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynującego Kartę Różnorodności w Polsce, członkini zarządu CSR Europe. „Serdecznie zapraszam Państwa do lektury raportu, zachęcam także do refleksji nad tym, jak wspólnie możemy zmieniać rzeczywistość. Oraz do współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu i innymi organizacjami, które działają na rzecz grup mniejszościowych, inkluzji społecznej, także doradców specjalizujących się w szeroko pojętej tematyce DEI czy wybranych jej aspektach. Partnerstwa są kluczem do zmiany” – dodaje Marzena Strzelczak.

To właśnie te wartości – różnorodność, równość i integracja – zdaniem dużych przedsiębiorstw mogą mieć pozytywny wpływ na firmę. Mimo wysokiej świadomości konieczności włączania zarządzania różnorodnością w strategię firm, to wciąż pozostaje wiele do zrobienia w zakresie praktycznych działań pracodawców m.in. wobec osób z niepełnosprawnościami, mniejszości oraz na rzecz równości płci i przeciwdziałaniu mobbingowi, dyskryminacji i molestowaniu w miejscu pracy.

Więcej: https://odpowiedzialnybiznes.pl/karta-roznorodnosci/aktualnosci-karta/jak-polskie-firmy-zarzadzaja-roznorodnoscia-raport-z-badania-10-lecia-karty-roznorodnosci-w-polsce/