Osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju jest wyzwaniem dla 93 proc. organizacji

Badanie przeprowadzone przez Avanade, wiodącego dostawcę rozwiązań Microsoft, pokazuje, że 93 proc. organizacji napotyka trudności na drodze do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. Kluczową barierą w ich realizacji są wyższe priorytety biznesowe w firmach. Co czwarte przedsiębiorstwo wciąż nie posiada nawet planu osiągnięcia swoich celów zrównoważonego rozwoju.

 

Jak osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju jednocześnie utrzymując swoje pozycje rynkowe?

W obliczu obecnych wyzwań gospodarczych organizacje stoją przed dylematem jak osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju jednocześnie utrzymując swoje pozycje rynkowe. Tak wynika z badania Avanade, wiodącego dostawcy rozwiązań cyfrowych Microsoft, w którym wzięło udział ponad 1500 liderów biznesowych ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii, Wielkiej Brytanii, Brazylii, Japonii, Włoch, Niemiec i Irlandii. Mniej niż połowa ankietowanych menedżerów jest przekonana, że wyrobi się z realizacją swoich celów ESG (środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego). Biorąc pod uwagę sytuację ekonomiczną na świecie, 45 proc. liderów przyznało, że cele biznesowe są dla nich obecnie wyższym priorytetem. Tymczasem 35 proc. ankietowanych przygotowuje się już na spowolnienie gospodarcze.

Rozwiązania technologiczne kluczem umożliwiającym przedsiębiorstwom przejście na ścieżkę zrównoważonego rozwoju

Tylko 7 proc. organizacji, które wzięły udział w badaniu pochwaliło się pomyślną realizacją wyznaczonych planów
w zakresie ESG, a 14 proc. zmaga się z wyzwaniami pozostając w połowie drogi do ich osiągnięcia. Zdecydowana większość ankietowanych postrzega innowacyjne rozwiązania technologiczne jako klucz umożliwiający przedsiębiorstwom przejście na ścieżkę zrównoważonego rozwoju.

– Jak wynika z badań Avanade, ponad 63 proc. wyższej kadry zarządzającej definiuje cyfrowe technologie jako bardzo istotne narzędzie do realizacji celów zrównoważonego rozwoju przez ich organizacje. Obecnie 61 proc. firm postrzega przejście do chmury obliczeniowej jako jedyną ścieżkę do finalizacji własnych planów ESG. Wychodząc naprzeciw klientom oferujemy dwa rozwiązania cyfrowe, Avanade Sustainability Technology Accelerator oraz Avanade Sustainability Quick-Start, które łączą dane, zielone oprogramowanie oraz Microsoft Cloud for Sustainability. Dzięki nim firmy są w stanie przezwyciężyć najtrudniejsze wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem, wyciągać wnioski i podejmować oparte na danych decyzje już po pierwszym miesiącu – wyjaśnia Bartłomiej Antczak, Country Manager Avanade w Polsce.

Cyfrowe rozwiązania umożliwiają znaczne przyspieszenie realizacji planów ESG, z których duże firmy będą rozliczane w około dwuletniej perspektywie. Tymczasem tylko 8 proc. organizacji przeznacza trzy czwarte budżetu cyfrowej transformacji na wspieranie celów ESG. Mniej niż jedna trzecia firm (30 proc.) mierzy swoją emisję dwutlenku węgła za pomocą oprogramowania. Brak możliwości dokładnego monitoringu ciągnie za sobą kolejne trudności. Przykładowo, tylko jedna trzecia firm jest pewna, że nie można zarzucić im greenwashingu.

– Wyniki tego badania potwierdzają, że podczas gdy wszyscy mówią o zrównoważonym rozwoju, liderzy muszą nauczyć się wykorzystywać technologie i podejmować praktyczne działania, które doprowadzą ich do osiągnięcia celów ESG. W kontekście globalnej niepewności gospodarczej, ambitne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju mogą wydawać się przytłaczające, zwłaszcza że wyzwania przed którymi stoją współcześni liderzy mają niespotykany charakter. Dobra wiadomość jest taka, że większy wpływ na sukces biznesu ma skupienie się na ciągłym rozwoju niż na celu końcowym. Identyfikacja i ustalanie priorytetów praktycznych działań ma kluczowe znaczenie. Na co dzień współpracujemy z klientami pomagając im zastosować zasady zielonego oprogramowania, aby mogli rozpocząć optymalizację swoich systemów i operacji IT, i w ten sposób zużywać mniej zasobów zmniejszając ślad węglowy ich organizacji – doradza  Jillian Moore, Avanade Global Advisory and Sustainability Lead.

Link do badania: https://www.avanade.com/pl-pl/solutions/sustainability/esg-sustainability-report