Ślad węglowy w łańcuchu dostaw

Przyjęta właśnie Dyrektywa CSRD nakłada na firmy obowiązek raportowania danych niefinansowych na 10 razy więcej firm niż wynikało to z dotychczas obowiązującej dyrektywy NFRD. Jednym z istotnych elementów raportowania emisji CO2 jest ślad węglowy powstały w łańcuchu dostaw.

 

Tym samym firmy z obowiązkiem raportowania danych niefinansowych będą oczekiwać od swoich dostawców obniżenia śladu węglowego w ich usługach i produktach, aby nie zaburzały w ten sposób strategii redukcji emisji. Dostawcy będą więc mieli do wyboru – redukcję emisji gazów cieplarnianych lub pogodzić się ze  stratą kontraktów.

Ślad węglowy – od czego zacząć?

 

Zmiana przepisów dot. raportowania ESG sprawi, że firmy objęte dyrektywą CSRD będą zwracały szczególną uwagę na to z kim podpisują umowy… Tym samym mierzenie śladu węglowego może już niedługo zapewnić małym i średnim firmom przewagę konkurencyjną na rynku.