ESRS – Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju

W ramach prac nad nową dyrektywą CSRD  Komisja Europejska ogłosiła nowe Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju, na które składa się ponad 100 nowych wskaźników.