Dyrektywa CSRD – wyjaśniamy co się zmieni

Celem przyjętej dyrektywy CSRD jest sprawienie aby przedsiębiorstwa były bardziej odpowiedzialne za swój wpływ na ludzi i planetę, dając jednocześnie inwestorom i społeczeństwu dostęp do porównywalnych, wiarygodnych i łatwo dostępnych informacji na temat zrównoważonego rozwoju.