blue, building, pattern-1283011.jpg

Parlament UE przyjął przepisy zapewniające równowagę płci w zarządach spółek

We wtorek Parlament przyjął dyrektywę w sprawie kobiet w zarządach, dziesięć lat po tym, jak Komisja przedstawiła jej projekt. Dyrektywa ma wprowadzić przejrzyste procedury rekrutacji w firmach. W ten sposób do czerwca 2026 roku przynajmniej 40% stanowisk dyrektorów niewykonawczych lub 33% wszystkich stanowisk kierowniczych będą zajmować osoby należące do niedostatecznie reprezentowanej płci.