Taksonomia czyli jakie inwestycje są zrównoważone środowiskowo?

Taksonomia to potoczne określenie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2020 r w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje