Zbieranie danych kluczowe w raportowaniu ESG

Zbieranie danych to kluczowy proces w tworzeniu raportu ESG. Jednak aby sprawnie przebiegał trzeba najpierw te dane wybrać i wyznaczyć osoby odpowiedzialne w firmie za ich dostarczanie.