Zbieranie danych kluczowe w raportowaniu ESG

Zbieranie danych to kluczowy proces w tworzeniu raportu ESG. Jednak aby sprawnie przebiegał trzeba najpierw te dane wybrać i wyznaczyć osoby odpowiedzialne w firmie za ich dostarczanie.

 

Specjaliści ESG podkreślają, że sam proces zbierania danych przebiega zwykle sprawnie – raport ESG jest tworzony raz w roku, a dane do niego są zbierane i wykorzystywane w ramach istniejących obowiązków przez pracowników różnego szczebla w firmie. Gdzie jest zatem haczyk? Najtrudniejszą częścią zadania jest zidentyfikowanie tych osób i poinformowanie ich o potrzebie udostępnienia danych niezbędnych do wyliczenia wskaźników.  Jeśli z tym się uporamy to kolejne raporty ESG będą powstawały bez większych komplikacji.

Warto jednak zadbać o miłą i przyjazną atmosferę, tak by dodatkowe obowiązki nałożone na pracowników firmy nie pogorszyły relacji w pracy 🙂 Dobrym pomysłem jest przesłanie raportu ESG pracownikom raportującym dane ze specjalnym podziękowaniem od działu ESG za pomoc w jego przygotowaniu.

Opracowaliśmy Strategię ESG, zadbaliśmy o odpowiednie zarządzanie ESG i zidentyfikowaliśmy dane (oraz osoby odpowiedzialne za ich przekazanie) do wybranych wskaźników.

W jakim systemie będziemy je przetwarzać?

Różne międzynarodowe instytucje, takie jak Global Reporting Initiative (GRI), Sustainability Accounting Standards Board (SASB), Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) oraz International Integrated Reporting Framework (IRF) dostarczają wzorce do raportowania ESG.

Aby ustandaryzować ramy raportowania zintegrowanego UE przyjęła dyrektywę CSRD i zleciła opracowanie Europejskich Standardów Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (ESRS), na które składać się będzie ponad 100 nowych wskaźników.